Politiek Verzet In Nederland

Niemand ontkomt eraan – het is crisis. Niet alleen in Nederland, maar de gehele Westerse wereld wordt door deze economische crisis geaffecteerd. Wat in 2008 begon als een door ongezonde hypotheken gevoerde bankencrisis heeft ertoe geleid dat landen de rente op hun staatsschuld niet meer konden betalen. Gevolg: landen als Griekenland, en in mindere mate, Ierland, Spanje, Italië en Portugal, moesten drastische veranderingen toebrengen aan hun spenderingen als voorwaarden aan de economische steun die zij verkregen van de EU. Dit werd niet altijd goed ontvangen door de burgers van de desbetreffende landen; waarom moesten zij gebukt gaan onder de problemen...